مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی)- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 
برای دانلود فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید.

لازم است نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله، فایل اسکن‌شده‌ی فرم تعارض منافع تکمیل‌شده را در قسمت «سایر فایل‌های ضمیمه» بارگذاری نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی):
http://ijoss.srtc.ac.ir/find.php?item=1.118.20.fa
برگشت به اصل مطلب