مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی)- آخرین شماره
آخرین شماره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 

XML توزیع پواسون لیندلی نمایی‌شده؛ ویژگی‌ها و کاربردهای آن در قابلیت اطمینان
آنیتا عبدالهی نانواپیشه *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر شهرنشینی بر نابرابری درآمد در ایران
محسن راجی اسدآبادی، سید محمدرضا سیدنورانی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیلی پویا از تأثیر نوسانات بارندگی بر فقر روستایی در ایران
علی مهرگان *، مجید احمدیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پدیده سالخوردگی جمعیت در ایران
الهام فتحی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML براورد طرح پایه میانگین جامعه متناهی در نمونه‌گیری از مجموعه رتبه‌دار
زهرا شیرکوند *، روشنک علی‌اکبری صبا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مروری بر جدایی‌گزینی فضایی در جمعیت‌شناسی
نورالدین فراش *، حمیدرضا ربیعی دستجردی، رسول صادقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مفاهیم و مبانی تحلیل داده‌ها و اطلاعات آماری در نظام آماری مدرن
اشکان شباک *، جواد حسین‌زاده، محمد شیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روند تغییرات جمعیت بی‌همسر به دلیل طلاق در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ایران: 95-1365
ملیحه علی مندگاری، فریباسادات بنی‌هاشمی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد داده‌های آزاد در آمار رسمی (مطالعه موردی: داده‌های شبکه اجتماعی اینستاگرام)
آرش فاضلی *، سعید فیاض
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML جورسازی آماری در آمارگیری‌های نیروی کار و گذران وقت
هادی خدابنده‌لو *، زهرا رضایی قهرودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدل‌بندی عوامل موثر بر طول مدت زمان بیکاری با استفاده از تجزیه و تحلیل بقا
فاطمه زنجیران، کیومرث مترجم *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML استنباط بیزی و کلاسیک در توزیع نمایی دو پارامتری با داده‌های سانسور شده تصادفی
فاطمه گودرزی معصومی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)

نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی):
http://ijoss.srtc.ac.ir/find.php?item=1.121.22.fa
برگشت به اصل مطلب