مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران- نمایه‌ها
نمایه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 
این مجله در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
مگیران
نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران:
http://ijoss.srtc.ac.ir/find-1.122.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب