مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران- داوران مجله (در یک سال اخیر)
داوران مجله (در یک سال اخیر)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/23 | 

فهرست داوران مجله (در یک سال اخیر)
 
فرزاد اسکندری (دانشگاه علامه طباطبایی)
اسعد اله‌رضایی (مرکز آمار ایران)
سیروس امیدوار (دانشگاه علامه طباطبایی)
تابان باغ‌فلکی (دانشگاه تربیت مدرس)
سارا جمهوری (دانشگاه بیرجند)
رضا حبیبی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
مرضیه خاکستری (دانشگاه خوارزمی)
علی رحیمی (مرکز آمار ایران)
وحید رضایی‌تبار (دانشگاه علامه طباطبایی)
لیلا زندی (دانشگاه تهران)
داوود سوری (دانشگاه علامه طباطبایی)
اشکان شباک (پژوهشکده آمار)
محمد غلامی (پژوهشکده آمار)
آرش فاضلی (مرکز آمار ایران)
الهام فتحی (مرکز آمار ایرن)
زهره فلاح محسن‌خانی (پژوهشکده آمار)
ودود کرامتی (مرکز آمار ایران)
امید کریمی (دانشگاه سمنان)
لیدا کلهری (مرکز آمار ایران)
کیومرث مترجم (دانشگاه تربیت مدرس)
حمیدرضا نواب‌پور (دانشگاه علامه طباطبایی)
طه نوراللهی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران:
http://ijoss.srtc.ac.ir/find.php?item=1.123.24.fa
برگشت به اصل مطلب