مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز:  مرکز آمار ایران

مدیر مسئول:  دکتر محمدصادق علی‌پور (استادیار  پژوهشکده‌ی آمار)

 سردبیر:  دکتر محمد بامنی مقدم (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

هیئت تحریریه:

دکتر آرزو باقری (دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)
رایانشانی:  abagheri_۰۰۰[at]yahoo.com
تلفن: ۸۸۵۳۴۳۲۱  ۰۲۱


دکتر محمد بامنی مقدم (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
رایانشانی:  bamenimoghadam[at]atu.ac.ir
تلفن: ۸۸۷۲۵۶۱۴  ۰۲۱


دکتر سهیلا پروین (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

رایانشانی:  sparvin۲۰۲۰[at]hotmail.com
تلفن: ۸۸۷۱۳۱۶۰  ۰۲۱


دکتر عین‌اله پاشا (استاد دانشگاه خوارزمی (بازنشسته)، پژوهشکده آمار-مرکز آمار ایران)

رایانشانی:  einolahp[at]gmail.com
تلفن: ۸۸۶۳۰۴۴۰  ۰۲۱


دکتر ماه‌بانو تاتا (دانشیار دانشگاه باهنر کرمان (بازنشسته)، پژوهشکده آمار-مرکز آمار ایران)

رایانشانی:  m_n_tata[at]yahoo.com
تلفن: ۸۸۶۳۰۴۴۰  ۰۲۱


دکتر رسول صادقی (دانشیار دانشگاه تهران)

رایانشانی:  rassadeghi[at]ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۸۸۴  ۰۲۱


دکتر محمدجلال عباسی شوازی (استاد دانشگاه تهران)

رایانشانی:  jalal.abbasi[at]psri.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۸۵۶  ۰۲۱


دکتر مجتبی گنجعلی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

رایانشانی:  m-ganjali[at]sbu.ac.ir
تلفن: ۲۹۹۰۲۹۱۵  ۰۲۱


دکتر محمدقاسم وحیدی اصل (استاد دانشگاه شهید بهشتی (بازنشسته)، پژوهشکده آمار-مرکز آمار ایران)

رایانشانی:  m-vahidi[at]sbu.ac.ir
تلفن: ۸۸۶۳۰۴۴۰  ۰۲۱


دکتر محمدباقر نوبخت (استاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تلفن:  ۶۶۴۹۹۱۱۱  ۰۲۱مدیر اجرایی:  ساناز مهندسی (پژوهشکده‌ی آمار)
رایانشانی: s.mohandesi۱۳۹۴[at]gmail.com
تلفن:  ۸۸۶۳۰۴۴۰  ۰۲۱

نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران:
http://ijoss.srtc.ac.ir/find-1.41.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب