مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران نشریه‌ای علمی (رتبه ج) در زمینه‌ی آمار و رشته‌های وابسته است، که هر شش ماه یک بار و با هدف‌های زیر منتشر می‌شود:

  • ترویج تفکر و فرهنگ آماری در جامعه،
  • ترویج استفاده از آمار در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها،
  • انعکاس کاربردهای آمار در حل مسائل تعریف‌شده‌ی واقعی و شبیه‌سازی‌شده،
  • انعکاس و انتشار تجربیات و یافته‌های علمی آمارشناسان،
  • ترویج علم آمار، به‌ویژه آمار رسمی در حوزه‌های اجرایی و آموزشی و پژوهشی،
  • کمک به ارتقای کیفیت تولید و انتشار آمارهای رسمی.
نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران:
http://ijoss.srtc.ac.ir/find-1.42.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب