مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر، خیابان شهید فکوری، شماره‌ی ۱۴۵، کد پستی:  ۱۷۹۱۱  ۱۴۱۳۷.

تلفن:     ۳-۸۸۶۳۰۴۴۰  ۰۲۱

رایانشانی:         ijosssrtc.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران:
http://ijoss.srtc.ac.ir/find-1.57.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب