مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران- روند بررسی
روند بررسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/5 | 
روند بررسی
روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش‌های علمی محافظت کرده و آن را بهبود بخشد. روند بررسی تمامی مجله‌های پژوهشکده‌ی آمار شامل داوری همسان و دوسو نابینا است به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.
هر نسخه‌ی اولیه‌ی ارایه‌شده به دفتر مجله توسط حداقل ۲ داور مستقل بررسی می‌شود. پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، تمامی نسخ اولیه برای جلوگیری از دزدی ادبی بررسی می‌شوند.
سردبیر مجله اطمینان حاصل می‌کند که روند بررسی همسان به‌صورت کاملاً محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران هیچگونه اطلاعی از محتوای اثر ارایه‌شده تا زمان نشر در مجله حاصل نکنند. تصمیم نهایی در مورد نسخه‌ی اولیه به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تأثیری ندارد. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا هیئت تحریریه گرفته می‌شود.
در این مجله، ناشناس بودن تمامی کارکنان دخیل در روند بررسی مخصوصاً داوران با استفاده از پایگاه اینترنتی مجله انجام می‌شود.
برای حمایت از این روند لطفاً به این نکته توجه شود که در تمام صفحات نسخه‌ی بدون نام نویسندگان مقاله نباید هیچ اطلاعاتی در مورد نام و هویت نویسندگان مقاله ذکر شود.
پس از بارگذاری فایل مقاله در پایگاه مجله، هیئت تحریریه مجله آن را به‌صورت اولیه بررسی می‌نماید. در صورتی که مقاله شروط اولیه‌ی لازم برای فرایند داوری را داشته باشد به داوران مرتبط فرستاده می‌شود تا روند داوری همسان و دوسو نابینا انجام شود. لازم به ذکر است مدت زمان این فرایند بسته به دریافت نظر داوران حدود ۳ ماه تا یک سال متغیر است. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم‌گیری به‌صورت یکی از گزینه‌های زیر انجام می‌شود:
  • قبول،
  • قبول مشروط (نیاز به بازبینی و اصلاح) و داوری مجدد پس از اصلاح،
  • رد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران:
http://ijoss.srtc.ac.ir/find-1.115.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب