مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران- درباره نشریه
درباره‌ی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

«مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران» نشریه‌ای علمی (رتبه ج) است که توسط مرکز آمار ایران - پژوهشکده‌ی آمار به‌صورت دوفصلنامه (هر شش ماه یک‌بار) منتشر می‌شود.

این مجله‌، مقاله‌های ترویجی، توصیفی و مروری، گزارش علمی، و نقد کتاب/نرم‌افزار، مطالب نظری، کاربردهای خاص روش‌های موجود، مقایسه‌ی روش‌های مختلف، یا مرورهای موثق در زمینه‌های مختلف آمار رسمی را ارایه می‌کند. همچنین بخشی از مجله به انتشار ترجمه‌ی مقاله‌های مندرج در نشریه‌های معتبر خارجی اختصاص دارد.

هدف از چاپ این مجله، انتشار مقاله‌های مربوط به روش و نظریه‌های آمار، با تأکید بر جنبه‌‌ی کاربردی، در زمینه‌ی روش‌های گردآوری، پردازش، تحلیل، ارایه و انتشار داده‌های آماری در حوزه‌ی آمارهای رسمی است. مثال‌هایی از این زمینه‌ها عبارت‌اند از: طرح نمونه‌گیری، براورد، استفاده‌های تحلیلی داده‌ها، طراحی پرسش‌نامه، کنترل کیفیت داده‌های آماری، مدیریت پایگاه‌های داده‌ای، محرمانگی، اصول اخلاقی، اطلاع‌رسانی، آموزش آمارشناسان، نقش آمار در جامعه‌ی امروز، روابط بین تولیدکنندگان و کاربران و پاسخگویان، همکاری درون‌سازمانی، همکاری‌های آماری بین‌المللی، و ارزیابی و شناسایی نیازهای آماری.
 

شاپا/ISSN مجله (چاپی):                       ۲۵۳۸-۵۷۹۸    
شاپا/ISSN مجله (برخط):                ۲۵۳۸-۵۷۸x

نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران:
http://ijoss.srtc.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب