مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی)- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر، خیابان شهید فکوری، شماره‌ی ۱۴۵، کد پستی:  ۱۷۹۱۱  ۱۴۱۳۷.

تلفن:     ۳-۸۸۶۳۰۴۴۰  ۰۲۱

رایانشانی:         ijosssrtc.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی):
http://ijoss.srtc.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب